Homologacje, adaptacje, rejestracja

Homologacja nie dotyczy importu używanych samochodów. Homologacja jest potwierdzeniem, że fabrycznie nowy pojazd spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa, że pojazd pozytywnie przeszedł badanie i ma wydane świadectwo homologacji.
O przyznanie takiego dokumentu muszą ubiegać się wszyscy producenci samochodów, gdyż bez tego pojazd nie może zostać dopuszczony do sprzedaży. Homologacja jest dokumentem wydawanym dla nowych samochodów.
Homologacja to szereg czynności które mają na celu zweryfikować, czy pojazd może zostać dopuszczony do ruchu drogowego. Podczas testów sprawdza się poszczególne elementy wyposażenia, jak i całą konstrukcję auta, także czy użyte materiały i technologie spełniają określone normy. Potwierdzeniem, że pojazd pozytywnie przeszedł badanie, jest wydawane świadectwo homologacji. 

W Polsce obowiązują przepisy ujednolicone z dyrektywą Unii Europejskiej. Oznacza to, że homologacja nadana w innych krajach członkowskich jest ważna na terytorium Polski i nie ma konieczności przeprowadzenia osobnej procedury przez TDT. W Polsce homologacja jest wydawana przez Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego (TDT). Instytucja ta jest odpowiedzialna za całą procedurę wystawienia świadectwa homologacji, łącznie z weryfikacją, czy dany pojazd spełnia określone normy.

Aby móc zarejestrować w Polsce sprowadzony samochód, najpierw trzeba go pokazać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Samochody z USA wymagają na ogół kilki przeróbek, np. oświetlenia. Średni koszt takiej adaptacji to 500 PLN, ale cena jest zależna od modelu auta. Po otrzymaniu zaświadczenia o pozytywnym badaniu technicznym potwierdzającym, że dany pojazd spełnia wszystkie wymagania opisane w kodeksie drogowym, można udać się z kompletem dokumentów importowych do Wydziału Komunikacji w swoim mieście i zarejestrować auto na siebie lub na swoją firmę. 

Mimo postępującej globalizacji, nadal pozostało sporo różnic w specyfikacjach technicznych pojazdów sprzedawanych na różnych kontynentach. Kupując auta w Europie, możemy uniknąć dodatkowej fatygi i kosztów adaptacji pojazdów do wymagań opisanych w polskim kodeksie drogowym.

Natomiast kupując auto w USA kupujemy znacznie taniej w związku z czym wydatek na wymagane dostosowanie sprowadzonego pojazdu do lokalnych, polskich wymogów prawnych nie zmieni faktu, że w sumie ten zakup zawsze będzie opłacalny.