Wadium, kaucja do Licytacji

Przed rozpoczęciem licytacji na Aukcji wybranego przez klienta pojazdu wymagana jest wpłata na nasze konto depozytu gwarancyjnego zgodnie z warunkami danej Aukcji.

Na życzenie przesyłamy instrukcję płatności i numery naszego konta bankowego  lub nasze konto w PayPal.

Po dokonaniu przelewu należy przesłać nam potwierdzenie przelewu bankowego na adres e-mail: info@motoexim.com  z podaniem swoich danych: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, kwota zrealizowanego przelewu depozytu tytułem zapłaty: „Depozyt NA POCZET ZAKUPU SAMOCHODU Z AUKCJI W USA”.

Wadium, kaucja do Licytacji, Transport morski samochodów, How it Works, Security deposit, Transport morski

Wpłacić należy sumę stanowiącą minimum 10% kwoty, za którą zamierzacie Państwo nabyć wybrany pojazd, lecz nie mniejszą niż równowartość 600 USD.

Następnie spisane będą zamówienie lub umowa pośrednictwa w kupnie-sprzedaży wybranego pojazdu, w której szczegółowo określone będą warunki realizacji zamówienia. Umowa przesłana będzie na wskazany przez Państwa adres e-mailowy.

Wadium, kaucja do Licytacji, Shipping and Delivery, COMPARE VEHICLES, Request form, Security deposit

W ciągu 48 godzin po wygraniu licytacji powinniście Państwo dokonać zapłaty ceny określonej w umowie kupna-sprzedaży.

Aby uchronić Państwa od kar za zwłokę oraz kosztów za parkowanie wylicytowanego pojazdu na terenie Aukcji sugerujemy dokonywanie ekspresowych przelewów typu IBAN w systemie Eliksir, SEPA, SWIFT w zależności od banku na konto podane w umowie.

W wypadku odstąpienia lub rezygnacji przez Państwa z zakupów w USA i z udziału w licytacji należy wystąpić emailem  o zwrot wadium.

Wadium lub depozyt gwarancyjny będzie zwrócone nadawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnej rezygnacji z zawartej umowy.

Brak zapłaty w terminie za wygrany pojazd na licytacji skutkuje anulowaniem transakcji przez Aukcję i utratą depozytu gwarancyjnego na rzecz Aukcji.